බෙලෙකා:මිරිඟුවක,හිස හැරුණු අතේ

කාලෙකින් බෙලෙකාගේ බොලොක්කේ පැත්ත ආව වෙලේ දාන්න හිතුන බෙලෙක නිකන් අර…..අර නන්නත්තාර වෙල වගේ වෙලාවක ඉඳන් ලිව්ව නිසඳැස් පොඩ්ඩක්..කියවලම බලන්නකෝ එහෙනම් ඈ…

 

ජීවිතය නම් වූ,
දිගක්,පළලක් නොදන්නා වූ,
ඇරඹුමක්,අවසානයක් නොදන්නා වූ,
අට ලෝ දහමින් පිරුණු,
ලෝකය තුල…..
කොයිබ සිට
කොතැනකට…..
යයිදෝ,නොයයිදෝ,
නොහැඳ…..
මිරිඟුව නමින් හැඳින්වෙන්නා වූ…..
මනඃකල්පිත යමෙහි…..
රැවටිල්ලට හසුවී…..
ඔබ මොබ යන…..
තවත් එක්තරා…..
“මිනිස්” නමින් හැඳින්වෙන…..
ජීවීන්ගේ බොහෝ ලක්ෂණ…..
ඇතුලත් වන්නා වූ…..
“මිනිසෙක්” යැයි…..
මිනිස් ලෝවේ සම්මතයන්ගෙන් පිළිගැනෙන…..
මිනිස් ලොවේ සත්ත්වයන් ලෙස හැඳින්වෙන්නන්ගෙන්…..
එකෙක් පමණි මා…..

 

Advertisements

Posted on 2014 July 26, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. නන්නත්තාරවෙල තියෙන්නේ බණ්ඩාරවෙල පැත්තේද

    • බෙලෙකා

      එහෙමයි කියන්නමත් බෑ නෙව..හැබැයි නැත්තෙමත් නෑ… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: